Kiedy warto skorzystać?

Zasadniczym celem terapii słuchowej metodą Johansena jest korekta tak zwanych zaburzeń przetwarzania słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder, APD). Mówiąc mniej akademickim językiem, o potencjalnych zaburzeniach przetwarzania słuchowego możemy mówić, gdy człowiek:

 • ma trudności z rozumieniem wypowiedzi ustnych

  Nie potrafi podsumować wypowiedzi, powtórzyć jej własnymi słowami. Wiąże się to z tym, że bodźce słuchowe docierają do mózgu, jednakże nie są przez niego przetwarzane prawidłowo i choć sam dźwięk dociera, to jest on pozbawiony sensu.
 • nie wykonuje poleceń i/lub nie odpowiada na pytania

  Ten objaw też może mieć związek z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - dźwięk stanowiący treść polecenia dociera do mózgu, jednakże mózg nie potrafi go przekształcić na zrozumiałe polecenie czy pytanie. Takie dzieci czasem postrzegane są jako niegrzeczne lub mało inteligentne, podczas gdy w rzeczywistości ich problem polega wyłącznie na przetworzeniu dźwięku do postaci zrozumiałego polecenia czy pytania.
 • ma trudności ze słuchaniem przy znacznym natężeniu odgłosów tła

  Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą się stawać szczególnie widoczne właśnie wtedy, gdy występuje duże natężenie dźwięków tła. W takich sytuacjach nasz mózg musi wykonywać dużo intensywniejszą pracę, aby oddzielić od siebie poszczególne dźwięki. Jeśli przetwarzanie bodźców jest zaburzone, to może prowadzić do trudności w słuchaniu, powodować zwiększoną irytację czy pogarszać wyniki w nauce.
 • zwraca uwagę na nieistotne dźwięki

  Zaburzone przetwarzanie słuchowe sprawia czasem, że szczególnym zainteresowaniem mózgu cieszą się dźwięki o określonej charakterystyce, na przykład określonej częstotliwości. Obserwujemy wtedy, że dziecko zwraca uwagę na dźwięk, na który my normalnie nie zwrócilibyśmy uwagi, ponieważ w danej sytuacji nie ma on żadnego znaczenia. Mówimy wtedy o tzw. nadwrażliwości na określone dźwięki.
 • skarży się na bóle głowy

  Organizm, który jest narażony na przetwarzanie bodźców, do których przetwarzania nie jest odpowiednio przygotowany, może reagować na różne sposoby, którymi komunikuje przeciążenie. Częstym sygnałem od ciała jest właśnie ból głowy, który pojawia się zwłaszcza w sytuacjach, kiedy bodźców jest dużo, na przykład, gdy w otoczeniu panuje hałas.
 • zachowuje się aspołecznie

  Obserwowane dziecko sprawia wrażenie aspołecznego, ale są to tylko pozory. Dzieci z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym bardzo łatwo ulegają przemęczeniu w hałasie. Jeśli znajdujemy się w sytuacjach społecznych (na przykład na przerwie w szkole, w sali zabaw, na imprezie urodzinowej), to zwykle jest tam głośno. W takich sytuacjach dziecko może mieć tendencję do uciekania od tych bodźców, poszukiwania miejsca cichego i spokojnego, które siłą rzeczy są oddalone od innych osób. W takich przypadkach dziecko uchodzi za aspołeczne, a paradoksalnie ono często chciałoby wziąć udział w zabawie, ale jego mózg nie radzi sobie z taką liczbą bodźców. Wtedy mogą się zacząć pojawiać inne trudności, ponieważ dziecko ma dwie wykluczające się wzajemnie potrzeby, których nie może zaspokoić.
 • mówi w sposób monotonny, nie umie utrzymać rytmu w czasie mówienia

  Większość z osób poprawnie przetwarzających bodźce słuchowe słyszy sama siebie i potrafi weryfikować sens swoich wypowiedzi, analogicznie jak robi to z wypowiedziami innych osób. Rozumiejąc inne osoby, które sens wypowiedzi zawierają również w jej rytmie czy intonacji, potrafi nadać swoim wypowiedziom te same cechy, aby lepiej przekazać treść. W przypadku występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego może występować brak umiejętności nadawania tych cechy swoim własnym wypowiedziom.

Pamiętaj, że powyższe objawy mogą świadczyć o zaburzeniach przetwarzania słuchowego, ale nie jest to pewne, ponieważ istnieją również inne przyczyny zbliżonych objawów.

Bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do diagnostyki w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego przeprowadzić stosowną diagnostykę medyczną, na przykład z laryngologiem, aby upewnić się, że obserwowane problemy nie mają podłoża fizycznego takiego jak zapalenie ucha, infekcja czy wysięk, powodującego powstanie fizycznej bariery w docieraniu bodźców.

Jeśli obserwujesz np. u swojego dziecka objawy z powyższej listy, skorzystaj z pomocy naszych specjalistów, którzy przeprowadzą odpowiednią, specjalistyczną diagnozę z wykorzystaniem przeznaczonych do tego urządzeń i odpowiedzą na pytanie, czy u pacjenta występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Umów konsultację

Czynniki ryzyka

Jeśli nadal masz wątpliwości, czy dziecko może być dotknięte zaburzeniami przetwarzania słuchowego, przeanalizuj czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo, że właśnie to jest przyczyną trudności:

 • wystąpienie w okresie prenatalnym: infekcji wirusowych, cytomegalii, toksoplazmozy, intoksykacji substancjami toksycznymi
 • niedotlenienie w czasie porodu
 • urazy mechaniczne
 • wcześniactwo
 • wysoki poziom bilirubiny przy urodzeniu
 • wady słuchu, w przypadku których rehabilitacja nie przynosi zamierzonych efektów
 • przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego
 • nadmierna stymulacja bodźcami dźwiękowymi
 • przerost migdałka gardłowego
 • predyspozycje genetyczne
 • zaburzone dojrzewanie ośrodkowego układu nerwowego

Aby dowiedzieć się więcej i sprawdzić, czy problemy Twojego dziecka wynikają z zaburzeń przetwarzania słuchowego skorzystaj z pomocy naszych specjalistów.

Umów konsultację

Metoda dr. Kjelda Johansena

Na wstępie warto zaznaczyć, że w przypadku występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego dostępnych jest wiele metod terapeutycznych. Każda z nich ma swoją specyfikę. W Centrum Odskocznia wyznajemy zasadę, że należy dobrać metodę do pacjenta, a nie dostosowywać pacjenta do metody. Poniżej przedstawiamy cechy szczególne metody opracowanej przez duńskiego naukowca dr. Kjelda Johansena.

Podstawową cechą treningu Johansena jest to, że można go z powodzeniem stosować w domu, bez konieczności częstych wizyt w Centrum Odskocznia. Po przeprowadzeniu diagnozy pacjent otrzymuje zestaw odpowiednio dobranych utworów muzycznych. Zadaniem pacjenta jest regularne ich odsłuchiwanie przez 6 dni w tygodniu tylko 10-15 minut dziennie przez słuchawki.

Postępy terapii metodą Johansena kontrolowane są przez specjalistę co 6-8 tygodni, po kontroli przygotowywany jest nowy zestaw utworów uwzględniający postęp pacjenta. Pełny program terapeutyczny Johansena trwa 8-12 miesięcy.

Reasumując, metoda Johansena jest wygodna, ponieważ nie jest zbyt uciążliwa w codziennym życiu, wystarczy poświęcać do 15 minut dziennie i można to robić w domu. Ważna jest natomiast regularna praca. Należy również wziąć pod uwagę relatywnie długi czas pełnej terapii.

Aby sprawdzić, czy metoda Johansena sprawdzi się w przypadku Twojego dziecka umów konsultację z naszymi specjalistami.

Umów konsultację

Zapisy na konsultacje i terapie

W Centrum Odskocznia prowadzimy zarówno diagnostykę zaburzeń przetwarzania słuchowego jak i terapię już zdiagnozowanych zaburzeń.

Zapraszamy do umawiania konsultacji z naszymi specjalistami:

Zdjęcie Joanny Tucholskiej diagnostki i terapeutki zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Johansena

Joanna Tucholska

Jako logopeda ma ponad 20 lat doświadczenia, a diagnostykę zaburzeń przetwarzania słuchowego i terapię metodą Johansena prowadzi od 2011 roku. Jest również neurologopedą i terapeutą dzieci małych (0-36m). Więcej o Joannie

Zdjęcie Magdaleny Szulc-Lewańskiej diagnostki i terapeutki zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Johansena

Magdalena Szulc-Lewańska

Jako logopeda ma ponad 20 lat doświadczenia, a diagnostykę zaburzeń przetwarzania słuchowego i terapię metodą Johansena prowadzi od 2014 roku. W swojej karierze pracowała już z kilkoma setkami dzieci. Jest również neurologopedą i terapeutą w metodzie Warnkego. Więcej o Magdalenie

Umów konsultację

Opłaty

Opłata za diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego to 350 zł (lub 250 zł bez audiogramu). Diagnoza obejmuje: wywiad, badanie audiometryczne, test na lateralizację oraz test dychotomiczny.

Uwaga: diagnoza obejmuje dwa spotkania po 60 minut. W czasie pierwszego spotkania zazwyczaj konieczna jest obecność rodzica. Interpretacja wyników trwa do 2 tygodni. O możliwości wykonania audiogramu decyduje diagnosta.

Opłata za płytę CD do zindywidualizowanego treningu domowego to 200-250 zł.

Uwaga: płyta przygotowywana jest przez polskie przedstawicielstwo metody Johansena, CEiR Odskocznia pośredniczy w jej zamówieniu, ale opłata wnoszona jest przez rodzica na konto przedstawicielstwa na podstawie dostarczonej przez przedstawicielstwo faktury.

Opłata za spotkanie kontrolne (raz na 6-10 tygodni) wynosi 250 zł.

Pełny cennik usług Centrum Odskocznia znajduje się tutaj.

Umów konsultację

Powrót na stronę główną