Trening Umiejętności Społecznych

Edycja 2023/2024

Paulina Ciskowska, Zuzanna Łaska

W czym pomagamy?

Celem zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (w skrócie: TUS) jest pomoc dzieciom w następujących obszarach:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych
 • umiejętności komunikacyjne i budowanie relacji
 • nazywanie i rozpoznawanie emocji oraz radzenie sobie z nimi
 • modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • wypracowanie strategii radzenia sobie w codziennych sytuacjach
 • słuchanie i reagowanie na wypowiedzi innych
 • rozwijanie wiary we własne możliwości
 • umiejętność współpracy w grupie, asertywność
 • rozwijanie wzajemnego szacunku oraz tolerancji dla różnic
 • kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości i samooceny
 • przełamanie nieśmiałości i lęku

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia w rozwoju umiejętności społecznych, takich jak wskazane powyżej, to zajęcia TUS są właśnie dla niego. Najbliższe grupy rozpoczynają się 9 października 2023!

Zapisz dziecko

Gdzie i kiedy?

Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki o godz. 17:00 (grupa przedszkolna) i 18:15 (grupa wczesnoszkolna).

Pierwsze zajęcia odbędą się 9 października 2023 roku.

Zajęcia TUS zakończymy 17 czerwca 2024 roku indywidualnymi spotkaniami z rodzicami, na których omówimy efekty pracy z Państwa dzieckiem.

Wszystkie spotkania będą się odbywały w naszym Centrum Odskocznia, które znajduje się na pograniczu trzech dzielnic: Wola, Żoliborz i Śródmieście (vis-a-vis CH Westfield Arkadia).

Zapisz dziecko

Dostępne grupy

 • grupa czterolatków (poniedziałki, 16:00)
 • grupa przedszkolna (poniedziałki, 17:00)
 • grupa wczesnoszkolna (poniedziałki, 18:15)

Organizacja zajęć

 1. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu
 2. Czas trwania pojedynczych zajęć to ok. 60 minut
 3. Grupy wiekowe będą liczyły od 4 do 8 dzieci o podobnym spektrum trudności
 4. Zajęcia nie wymagają uczestnictwa rodziców

Plan zajęć opracowywany jest indywidualnie dla poszczególnych grup po przeprowadzeniu kwalifikacji. Przykładowe tematy zajęć realizowane z dziećmi:

Poznajemy się nawzajem

odkrywanie siebie, integracja w grupie, zasady grupowe

Radość i smutek

poznajemy podstawowe emocje

Strach i lęk

strach ma wielkie oczy
oswajamy się ze strachem

Złość i agresja

jak sobie z nimi radzić
regulowanie emocji w chwilach napięcia

Trening uważności i relaksacja

Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, umiejętność wyciszenia się

Tolerancja

Kim jestem? Jaki jestem? Podobieństwa i różnice.

Empatia

Pomagamy sobie
Kim jest przyjaciel?

Dobre i złe zachowanie

Normy społeczne, modyfikowanie zachowań, asertywność

Życie w grupie

Konflikty, dzielenie się, współpraca popłaca

Jak mówić, by nas zrozumiano?

Komunikacja, aktywne słuchanie, nawiązywanie rozmowy

Samoocena

poczucie własnej wartości, zdrowa rywalizacja, radzenie sobie z porażką

Procedura zapisu

Staramy się, aby nasze grupy terapeutyczne były zbliżone wiekowo oraz napotykanymi trudnościami. W ten sposób dzieci efektywnie wykorzystują czas spędzony na zajęciach. Z tego powodu wymagane jest wcześniejsze spotkanie z prowadzącymi, których zadaniem jest zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej grupy dzieci.

Spotkanie kwalifikacyjne trwa ok. pół godziny i składa się z odbywającego się równolegle wywiadu z rodzicem przeprowadzanego przez jedną z prowadzących oraz obserwacji dziecka prowadzonej przez drugą z prowadzących.

Pojedyncza grupa będzie liczyła maksymalnie 8 uczestników. W celu umówienia się na spotkanie kwalifikacyjne prosimy o kontakt. Kwalifikacje odbywają się we wrześniu 2023.

Uwaga! Prosimy umawiać się jak najwcześniej na spotkania kwalifikacyjne, ponieważ w przypadku braku możliwości utworzenia kolejnych grup, pierwszeństwo udziału będą miały dzieci zakwalifikowane w pierwszej kolejności!

Tak, chcę umówić dziecko na spotkanie kwalifikacyjne

Prowadzący

Każde zajęcia prowadzi jednocześnie dwóch trenerów: pedagog oraz psycholog. Takie podejście umożliwia nam pełniejsze spojrzenie na grupę, uważniejszą obserwację dzieci i monitorowanie ich postępów po każdych zajęciach.

Zajęcia prowadzić będą dwie doświadczone Trenerki Umiejętności Społecznych:

Nasze trenerki mają kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć TUS.

Jak wyglądają takie zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się powitaniem dzieci. Opowiadamy sobie o przeżyciach i emocjach minionego tygodnia. Następnie wprowadzamy temat danych zajęć np.: "Złość", który staje się osią głównej części zajęć. Po tej części odbywa się krótka (ok. 5 minut) przerwa, która pomaga dzieciom wyciszyć się. Po przerwie następuje podsumowanie, w trakcie którego skupiamy się na przekazaniu dzieciom pozytywnego komunikatu o tym, co udało im się dziś wypracować.

Czy to działa?

Zdecydowanie tak. Po zakończeniu poprzednich cykli zajęć, a często nawet w czasie ich trwania, rodzice naszych małych kursantów dzielili się z nami swoimi obserwacjami dotyczącymi zmian, które dostrzegają w postawach i zachowaniu swoich dzieci.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczone prowadzące, które oprócz tych zająć pracują również z grupami przedszkolnymi, w terapiach indywidualnych czy z dziećmi o specjalnych potrzebach, potrafią rozwiązać wiele trudnych problemów.

Opłaty

 • Koszt kwalifikacji dziecka do grupy to 140 zł.
 • Koszt pojedynczych zajęć wynosi 90 zł, zajęcia opłacane są na początku miesiąca
 • Pełny cykl zajęć kończy się w czerwcu 2024 roku. Umowa podpisywana jest na pełny cykl.
 • Przy płatności za cały cykl z góry naliczamy rabat w wysokości 5%.
 • W przypadku rodzeństwa (niezależnie od tego, czy uczestniczy ono w tej samej grupie) naliczamy rabat w wysokości 10%.
 • Rabaty sumują się.
Powrót na stronę główną