Trening Umiejętności Społecznych

Paulina Ciskowska, Magdalena Więsek

W czym pomagamy?

Celem zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (w skrócie: TUS) jest pomoc dzieciom w:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych
 • umiejętności komunikacyjne i budowanie relacji
 • nazywaniu i rozpoznawaniu emocji oraz radzeniu sobie z nimi
 • modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • wypracowaniu strategii radzenia sobie w codziennych sytuacjach
 • słuchaniu i reagowaniu na wypowiedzi innych
 • rozwijaniu wiary we własne możliwości
 • umiejętności współpracy w grupie, asertywność
 • rozwijaniu wzajemnego szacunku oraz tolerancji dla różnic
 • kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości i samooceny
 • przełamaniu nieśmiałości i lęku

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia w rozwoju umiejętności społecznych, takich jak wskazane powyżej, to zajęcia TUS są właśnie dla niego. Najbliższe grupy rozpoczynają się w grudniu 2022!

Zapisz dziecko

Gdzie i kiedy?

Zajęcia ropoczną się w grudniu 2022 roku i będą się odbywały w naszym Centrum Odskocznia, które znajduje się na pograniczu trzech dzielnic: Wola, Żoliborz i Śródmieście (vis-a-vis CH Westfield Arkadia).

Dostępne grupy

 • grupa przedszkolna
 • grupa wczesnoszkolna

Organizacja zajęć

 1. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu
 2. Czas trwania pojedynczych zajęć to ok. 60-70 minut
 3. Grupy wiekowe będą liczyły od 4 do 8 dzieci o podobnym spektrum trudności
 4. Zajęcia nie wymagają uczestnictwa rodziców

Przykładowe tematy zajęć

Poznajemy się nawzajem

odkrywanie siebie, integracja w grupie, zasady grupowe

Radość i smutek

poznajemy podstawowe emocje

Strach i lęk

strach ma wielkie oczy
oswajamy się ze strachem

Złość i agresja

jak sobie z nimi radzić
regulowanie emocji w chwilach napięcia

Trening uważności i relaksacja

Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, umiejętność wyciszenia się

Tolerancja

Kim jestem? Jaki jestem? Podobieństwa i różnice.

Empatia

Pomagamy sobie
Kim jest przyjaciel?

Dobre i złe zachowanie

Normy społeczne, modyfikowanie zachowań, asertywność

Życie w grupie

Konflikty, dzielenie się, współpraca popłaca

Jak mówić, by nas zrozumiano?

Komunikacja, aktywne słuchanie, nawiązywanie rozmowy

Samoocena

poczucie własnej wartości, zdrowa rywalizacja, radzenie sobie z porażką

Procedura zapisu

Staramy się, aby nasze grupy terapeutyczne były zbliżone wiekowo oraz napotykanymi trudnościami. W ten sposób dzieci efektywnie wykorzystują czas spędzony na zajęciach. Z tego powodu wymagane jest wcześniejsze spotkanie z prowadzącymi, których zadaniem jest zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej grupy dzieci.

Spotkanie kwalifikacyjne trwa ok. godziny i składa się z wywiadu z rodzicem oraz kilku zadań dla dziecka.

Pojedyncza grupa będzie liczyła maksymalnie 8 uczestników. W celu umówienia się na spotkanie kwalifikacyjne prosimy o kontakt. Kwalifikacje odbywają się w listopadzie.

Po utworzeniu grupy zaproponujemy Państwu dogodny termin zajęć grupy.

Uwaga! Prosimy umawiać się jak najwcześniej na spotkania kwalifikacyjne, ponieważ w przypadku braku możliwości utworzenia kolejnych grup, pierwszeństwo udziału będą miały dzieci zakwalifikowane w pierwszej kolejności!

Prowadzący

Każde zajęcia prowadzi jednocześnie dwóch trenerów: pedagog oraz psycholog. Takie podejście umożliwia nam pełniejsze spojrzenie na grupę, uważniejszą obserwację dzieci i monitorowanie ich postępów po każdych zajęciach.

Zajęcia prowadzić będą dwie doświadczone Trenerki Umiejętności Społecznych:

Nasze trenerki mają kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć TUS.

Jak wyglądają takie zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się powitaniem dzieci. Opowiadamy sobie o przeżyciach i emocjach minionego tygodnia. Następnie wprowadzamy temat danych zajęć np.: "Złość", który staje się osią głównej części zajęć. Po tej części odbywa się krótka (ok. 5 minut) przerwa, która pomaga dzieciom wyciszyć się. Po przerwie następuje podsumowanie, w trakcie którego skupiamy się na przkazaniu dzieciom pozytywnego komunikatu o tym, co udało im się dziś wypracować.

Opłaty

 • Koszt kwalifikacji dziecka do grupy to 140 zł.
 • Koszt pojedycznych zajęć wynosi 90 zł.
 • Pełny cykl zajęć potrwa do końca czerwca 2023 roku. Umowa podpisywana jest na pełny cykl.
 • Przy płatności z góry naliczamy rabat w wysokości 5%.
 • W przypadku rodzeństwa (niezależnie od tego czy uczestniczy ono w tej samej grupie) naliczamy rabat w wysokości 10%.
 • Rabaty sumują się.
Powrót na stronę główną